ទម្រង់មុខរបស់អ្នកបែបណា​ អាចមេីលដឹង ចរិតអ្នកបាន

  • អាទិត្យ ២៥ មេសា, ២០២១ ១៧:២៥
ជាការពិតណាស់ យើងធ្លាប់ដឹងហើយថា ចិត្តគំនិតមនុស្សទាំងអស់គឺ មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នា ដោយចំណង់ចំណូលចិត្ត រួមទាំងការគិតពិចារណា គឺមិនអាចនឹងដូចគ្នានោះទេ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តី ក៏មនុស្សមួយចំនួនក៏មានចិត្តគំនិតស្រដៀងគ្នាខ្លះៗដែរ។តួរយ៉ាងចំពោះ រូបរាងសម្បកខាងក្រៅនៃមនុស្សទាំងអស់យើងអាចមើលឃើញបានតាមសម្បកខាងក្រៅ ប៉ុន្តែគំនិត និងអារម្មណ៍វិញ គឺមិនអាចដឹងបានឡើយ ដោយសារតែយើងមិនមែនជាគ្រូទាយដែលអាចដឹងសព្វគ្រប់នោះទេ។ដោយឡែក ថ្ងៃនេះខ្មែរឡូតនឹងលើកយកប្រធានបទ វិភាគចិត្តគំនិតមនុស្សតាមរយៈទម្រង់មុខផ្សេងៗគ្នា ជូនប្រិយមិត្តទស្សនាកម្សាន្ត ទោះបីមិនត្រូវទាំងអស់ ក៏មានភាគរយត្រូវច្រើនដែរ ដោយសារពេលខ្លះចិត្តមនុស្សអាចនឹងប្រែប្រួល ១៨០ដឺក្រេ តាមរយៈស្ថានភាព បរិយាកាស និងមជ្ឈដ្ឋាននៅជុំវិញខ្Join US: