ទម្លាប់ដែលល្មមកែចេញ មុនដល់អាយុ៣០ឆ្នាំ

  • អាទិត្យ ២៥ មេសា, ២០២១ ១៦:៣៣
យល់ដឹង ៖ ប្រាកដណាស់ ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នា អស់ធំមាន១០ឆ្នាំ តែ៧ដងទេ ដូចនេះប្រសិនបើគិតចុះគិតឡើង វាមិនយូរពេកទេ ទោះបី កើត ចាស់ ឈឺ ស្លាប់ ជារឿងធម្មតា តែផ្ទុយទៅវិញ យើងត្រូវចេះ ចំណាយពេលវេលាទាំងនោះ ឲ្យបានល្អ ដោយមិនត្រូវធ្វើ កែទម្លាប់ទាំងនេះចេញ ឲ្យអស់ មុនពេលអJoin US: