ក្តៅៗ រាជរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ក្រុងតាខ្មៅ និងរាជធានីភ្នំពេញ

  • ច័ន្ទ ០៣ ឧសភា, ២០២១ ១៩:៣៧
ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ៣ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ ដោយជំនួសនូវវិធានការថ្មីសំដៅបង្ការការឆ្លងចង់ជ្រាបឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីលម្អិតដែលមានភ្ជាប់ជូននៅផ្នែកខាងក្រោម÷
សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល