ទិដ្ឋភាព​​នៃ​ពិធី «បូជា​សព» សម្រាប់អ្នក​ស្លាប់​​ដោយ​សារ​​កូវីដ​១៩ នៅ​​ទីក្រុង​ញូវ​ដេលី​ ប្រទេសឥណ្ឌា

  • ពុធ ០៥ ឧសភា, ២០២១ ១៦:៤៧
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលមកលើមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកជាបន្តបន្ទាប់នៅឡើយ៕  តែទន្ទឹមនិងនោះមានបណ្តាលប្រទេសមួយចំនួន មានភាពធូរស្បើយខ្លះៗ  និងប្រទេសខ្លះទៀតបែបជាប្រឈម​មុខ​នឹង​ជំងឺនេះកាន់តែខ្លាំងរូបសឹងតែគ្រប់គ្រងមិនបានក៏មានដែរ។តាមរយ
ការបូជាសព អ្នកជំងឺកូវីត១៩
ការបូជាសព អ្នកជំងឺកូវីត១៩
ការបូជាសព អ្នកជំងឺកូវីត១៩
ការបូជាសព អ្នកជំងឺកូវីត១៩
ការបូជាសព អ្នកជំងឺកូវីត១៩