តារាប្រុសមានមុខមាត់សង្ហាលំដាប់ពិភពលោកទាំងប៉ុន្មាននាក់នេះ ឃើញហើយស្ទើរលង់ស្នេហ៍

សហរដ្ឋអាមេរិក៖ មហាជនគ្រប់គ្នាមានដឹងទេថា តើមានបុរសណាខ្លះដែលត្រូវបានមហាជននៅលើពិភពលោកតាមដាន នូវចំណាត់ថ្នាក់នៃការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានគេធ្វើយ៉ាងសុក្រឹត្តបំផុត និងត្រូវបានគេប្រកាសពីលំដាប់ថ្នាក់នៃរូបរាងនិងមុខមាត់ស្រស់សង្ហារបស់បុរសទាំងអស់នោះដែលបានជាប់លំដាប់នៅលើពិភពលោក ទាំង ១០០នាក់ កាលពី៤ខែមុនកន្លងមកនេះ ។ថ្ងៃនេះសូមនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលបុរសមានមុខមាត់សង្ហាគួរឱ្យទាក់ទាញនៅលើពិភពលោក ពីលំដាប់ថ្នាក់លេខ១ រហូតដល់លេខ១០ ថាមាននរណាខ្លះ ទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាៈ  Join Us ៖ https://t.me/khmerload១០. Paing Takhon
Paing Takhon
លំដាប់ថ្នាក់លេខ១០បានទៅលើលោក Paing Takhon  ដែលលោកជាតារាបង្ហាញម៉ូត និង តារាសម្ដែង ជនជាតិ ភូមាដំបូងគេបង្អស់ដែលបានជាប់លំដាប់នៅលើពិភពលោក ។៩. Timothee Chalamet
Timothee Chalamet
លំដាប់ថ្នាក់លេខ៩បានទៅលើ Timothee Chalamet ដែលលោកគឺជាតារាសម្ដែង ។៨. Jason Momoa
Jason Momoa
លំដាប់ថ្នាក់លេខ៨ បានទៅលើ Jason Momoa ដែលលោកគឺជាតារាសម្ដែង ។៧.Xiao Zhan
Xiao Zhan
លំដាប់ថ្នាក់លេខ៧  បានទៅលើ Xiao Zhan ដែលលោកគឺជាតារាសម្ដែង និងអ្នកចម្រៀង ។៦. Jason Derulo
Jason Derulo
លំដាប់ថ្នាក់លេខ៦  បានទៅលើ Jason Derulo ដែលលោកគឺជាអ្នកចម្រៀង ។៥. Henry Cavill
Henry Cavill
លំដាប់ថ្នាក់លេខ៥  បានទៅលើ  Henry Cavill ដែលលោកគឺជាតារាសម្ដែង ។៤. Jung Kook
Jung Kook
លំដាប់ថ្នាក់លេខ ៤ បានទៅលើ Jung Kook  ដែលលោកគឺជាអ្នកចម្រៀង ។៣. Chris Hemsworth
Chris Hemsworth
លំដាប់ថ្នាក់លេខ ៣ បានទៅលើ Chris Hemsworth  ដែលលោកគឺជាតារាសម្ដែង ។២.Kim Tae hyung
Kim Tae hyung
លំដាប់ថ្នាក់លេខ ២ បានទៅលើ Kim Tae hyung  ដែលលោកគឺជាអ្នកចម្រៀង។១. Felix Kjellberg
Felix Kjellberg
លំដាប់ថ្នាក់លេខ  ១ បានទៅលើ Felix Kjellberg ដែលលោកគឺជា Youtuber ៕