សាលាភ្នំពេញ​ ដាក់វិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ ភូមិសាស្ត្រ រាជធានី ភ្នំពេញ

  • ពុធ ០៥ ឧសភា, ២០២១ ១៩:៥៣
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយ ក្នុងផេកផ្លូវការរបស់ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​ ស្តីពី ការដាក់ចេញ វិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ ភូមិសាស្ត្រ រាជធានី ភ្នំពេញ ដើម្បី ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយបែងចែក ជា “ តំបន់ ក្រហម ” “តំបន់ លឿងទុំ " និង “តំបន់ លឿង” សម្រាប់ រយៈពេល ៧ថ្ងៃ គិត ចាប់ពី ម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១៕ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងថ្មីៗ ព្រមទាំងរហ័សពីគេហទំព័រខ្មែរឡូតសូមចុច៖ https://t.me/khmerloadសូមអានសេចក្តីលំអិតខាងក្រោមដូចតទៅ៖ 
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ​