វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រព័ន្ធឌីជីថលលើអនឡាញ សម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តី ១០០ នាក់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  • ព្រហស្បតិ៍ ០៦ ឧសភា, ២០២១ ១៧:១៣
ភ្នំពេញ៖ សុី អុិនវេសមិន (SHE Investments) បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវគេហទំព័ររៀនអនឡាញ សម្រាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រព័ន្ធឌីជីថល ដែលអាចឲ្យសហគ្រិនស្រ្តីទាំអស់មានឱកាសចូលរៀនក្នុងវគ្គនេះ មិនថាគាត់នៅកន្លែងណា ឬប្រកបរបរអ្វីនោះទេ។ អំឡុងពេលមានវិបត្តិកូវីដ១៩ន
វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រព័ន្ធឌីជីថលលើអនឡាញ
វគ្គសិក្សានេះ មិនតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់នោះទេ សហគ្រិនស្រ្តីទាំង ១០០ នាក់ អាចបង្កើតគណនី និងចូលរៀនដោយខ្លួនឯងបាន។ មេរៀនទាំងអស់ គឺសុទ្ធតែបានដកស្រង់ចេញពីមេរៀនដែលអ្នកជំនាញធ្លាប់បានបង្រៀន  ហើយជឿជាក់ថាមានប្រសិទ្ធភាព និងជាគន្លឹះដែលអ្នកសិក្សាអាចយកទៅអនុវត្តចំគមេរៀនទាំងអស់ជាភាសាខ្មែរ រួមមានទាំងវីដេអូពន្យល់ដោយអ្នកគ្រូទៅតាមជំនាញ និងមេរៀននីមួយៗ។ គ្រាន់តែចូលទៅកាន់ sheinvestments.thinkific.com អ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលមើលពីវិធីនៃការចុះឈ្សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អាចចូលទៅកាន់ហ្វេសប៊ុកផេករបស់ SHE Investments ហើយអ្នកក៏អាចចូលស្វែងយល់ពីសិក្ខាកាម ដែលបានបញ្ចប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រព័ន្ធឌីជីថលតាមរយៈ SHE Investments បន្ទាប់ពីបានក្លាយជាដៃគូសហការណ៍ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា លើគម្រោងការឆ្លើយតបរហ័សដើម្បីស្តារឡើងវិញរបស់ Youth Business International ( Y