វិនាទីជួយសង្គ្រោះជីវិត - សម្អាតដៃរបស់អ្នក Seconds Saves Lives-Clean Your Hands

  • ព្រហស្បតិ៍ ០៦ ឧសភា, ២០២១ ១៦:១៤
ភ្នំពេញ៖ យុទ្ធនាការ «ជួយសង្គ្រោះជីវិត​-សម្អាតដៃរបស់អ្នក» ធ្វើទ្បើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ដោយមានការចូលរួមពីមជ្ឃដ្ឋានជុំវិញពិភពលោក។ ​ យុទ្ធនាការនេះ បានបង្កើតទ្បើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក ដើម្បីឈានទៅរកគោលដៅនៃការថែរក្សាអននៅថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា បានរៀបចំយុទ្ធនាការ «ទិវាអនាម័យដៃពិភពលោក» គោលដៅដើម្បីលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព​អនាម័យជាសកល ​ជាពិសេសកំទ្បុងពេលកំពុងមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩​ ជុំវិញពិភពលោក។ កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងតាមរយៈ Zoom  មានការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយស និងបុគ្គលិកក្រុមហ
វិនាទីជួយសង្គ្រោះជីវិត - សម្អាតដៃរបស់អ្នក
អំឡុងពេលនៃដំណើរការកម្មវិធី យើងបានគោរពអញ្ជើញអ្នកចូលរួមទាំងអស់ អនុវត្តនូវការលាងសម្អាតដៃជាក់ស្តែង  ជាមួយនឹងវិធីនៃការសម្អាតអនាម័យដៃត្រឹមត្រូវរយៈពេល ២០វិនាទី ។ សានីស្វីសខេមបូឌា ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខនៃផ្នែកដំណោះស្រាយអនាម័យសុវត្ថិភាព។ សានីស្វីស មាលោក Lim Say Chung បានមានប្រសាសន៍ថា៖
វិនាទីជួយសង្គ្រោះជីវិត - សម្អាតដៃរបស់អ្នក
នៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ការអនុវត្តអនាម័យដៃមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការការពារហានិភ័យនៃការឆ្លង ដែលជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងសុខភាពសាធារណៈ និងការឆ្លងមេរោគ។ អនាម័យដៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក៏អាចការពារការឆ្លងណាមួយទាក់ទងការរីករាលដាលរបស់មេរោគ និងការគំរាមកំដូច្នេះការចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ ទិវាអនាម័យដៃនៅថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ការលើកកម្ពស់នៃសកម្មភាពអនាម័យ ជាមូលដ្ឋានយ៉ាងចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាចូរអនុវត្ត។សានីស្វីស​​ខេមបូឌា លើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ ពីវិធីសាស្រ្តនៃការសម្អាតដៃត្រឹមត្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ។​​ ជាពិសេស រយៈពេលត្រឹមតែពីរ ឬបីវិនាទីនៃការសម្អាតអនាម័យដៃរបស់អ្នក វាអាចជួយសង្គ្រោ
វិនាទីជួយសង្គ្រោះជីវិត - សម្អាតដៃរបស់អ្នក
វិនាទីជួយសង្គ្រោះជីវិត - សម្អាតដៃរបស់អ្នក
វិនាទីជួយសង្គ្រោះជីវិត - សម្អាតដៃរបស់អ្នក
វិនាទីជួយសង្គ្រោះជីវិត - សម្អាតដៃរបស់អ្នក
វិនាទីជួយសង្គ្រោះជីវិត - សម្អាតដៃរបស់អ្នក