សូមប្រយ័ត្ន! រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បន្តប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីដល់ទៅ...

  • ពុធ ១៥ កញ្ញា, ២០២១ ០៨:៤៣
កំពង់ឆ្នាំង: យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឱ្យបានជ្រាបថា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តបានបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapld Test) ចំនួន ៦៦នាក់ ស្រី ៣៩នាក់ (ដែលជាអ្នកនេសាទ, អាជីវករ, កសិករ, បុគ្គលិកអម្រឹត និងសិស្ស) និង មរណភាពចំនួន ១នាក់ ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង