ចំណាត់ថ្នាក់ប្រជាប្រិយភាព សមាជិក Kpop Girl Group ប្រចាំខែ តុលា!

កូរ៉េខាងត្បូង ៖ ដោយយោងតាមការប្រមូលទិន្នន័យគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែ កញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី១៦ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ ខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ នៃវិទ្យាស្ថានជំនួញកូរ៉េ Korea Institute of Corporate Reputation បានប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះ សមាជិកក្រុមចម្រៀង Kpop ផ្នែកនារីដែលមានប្រជាប្រិយភាពឆ្នើម និងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងជាងគេសម្រាប់ខែ តុលា។តាមរយៈការចេញផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខាងលើនេះសមាជិក Kpop Girl Group ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូល Top 10 ប្រចាំខែ តុលា បានទៅលើ ៖១. aespa’s Winter បង្ហាញមុខនៅចំណាត់ថ្នាក់ Top 1
Winter 
២. BLACKPINK’s Jennie បង្ហាញមុខនៅចំណាត់ថ្នាក់ Top 2
Jennie 
៣. BLACKPINK’s Lisa បង្ហាញមុខនៅចំណាត់ថ្នាក់ Top 3
Lisa 
៤. aespa’s Karina បង្ហាញមុខនៅចំណាត់ថ្នាក់ Top 4
Karina 
៥.​ aespa’s Giselle បង្ហាញមុខនៅចំណាត់ថ្នាក់ Top 5
Giselle 
៦. aespa’s Ningning បង្ហាញមុខនៅចំណាត់ថ្នាក់ Top 6
Ningning 
៧. BLACKPINK’s Jisoo បង្ហាញមុខនៅចំណាត់ថ្នាក់ Top 7
Jisoo 
៨. Red Velvet’s Joy បង្ហាញមុខនៅចំណាត់ថ្នាក់ Top 8
Joy 
៩. MAMAMOO’s Hwasa បង្ហាញមុខនៅចំណាត់ថ្នាក់ Top 9
Hwasa
១០.​ LOONA’s Chuu បង្ហាញមុខនៅចំណាត់ថ្នាក់ Top 10
Chuu 
ប្រភព ៖ Soompi