ការពារទាំងអស់គ្នា! ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងអូមីក្រុង នៅកម្ពុជា សរុបមាន១០ករណី

  • សុក្រ ១៤ មករា, ២០២២ ១២:២៤
ភ្នំពេញ៖ ក្នុងថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីចំនួនអ្នកកូវីដ១៩ នៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយក្នុងនោះមានករណីសរុប អូមីក្រុង សរុប១០ករណីត្រូវបានរកឃើញផងដែរ។  ដោយឡែក សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៖-ករណីឆ្លងថ្មី ១០នាក់ នាំចូល៤នាក់ ឆ្លងក្នុងសហគមន៍៦នាក់(លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)-ករណីជាសះស្បើយ ១៥នាក់-ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)អាស្រ័យហេតុនេះ សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា មេត្តាគោរពច្បាប់រដ្ឋបាល វិធានការ៣កុំ៣ការពារទាំងអស់គ្នា៕សូមចូលអានសេចក្តីលម្អិតខាងក្រោម៖
សេចក្តីជូនព័ត៌មាន