ក្រុមតារានិករធាតុភ្លើង សមនឹងមនុស្សបែបណា?

យល់ដឹង៖ ធាតុនៃតារានិករ គឺបែងចែកជា ដូចជា ធាតុដី ធាតុភ្លើង ធាតុទឹក និងធាតុខ្យល់។ ថ្ងៃនេះយើងមកស្វែងយល់ខ្លះៗ អំពីមនុស្សដែលសមនឹងតារានិករធាតុភ្លើង ដែលមានដូចជា Aries, Leo និង Sagittarius ។
រូបតំនាង
ក្រុមតារានិករធាតុភ្លើង គឺ​មាន​ន័យ​យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថា​៖ ភ្លើង ។ ក្នុង​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ពួកគេ​ច្រើន​តែ​មាន​ភាព​តានតឹង ហើយ​ស្វែងរក​មនុស្ស​ ដែល​អាច​ផ្គូផ្គង​នឹង​ថាមពល​របស់​ពួកគេបាន។ ពួកគេចង់បាននរណាម្នាក់ដែលមានភាពខ្មាស់អៀន និងមានការបម្រុងទុក ដែល​នឹងធ្វើតារានិករធាតុភ្លើងទាំងនេះ ឱ្យមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោល ប៉ុន្តែជាអ្នកដែលពួកគេអាចរក្សាបាន ហើយជាធម្មតា អាចធ្វើឲ្យពួកគេ អាចចុះមកត្រជាក់វិញពេលដែលមួម៉ៅ នឹងក្លាយជាគូដ៏ល្អបាន៕អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey